Jobbe for oss

Ledige stillinger


Kjeller Innovasjon er et av Norges ledende innovasjonsselskap. Sammen med partnere utvikler vi markedstilpassede teknologier og bygger nytt næringsliv for å løse store samfunnsutfordringer. Våre satsingsområder er innen bioøkonomi, energiteknologi, romteknologi og smarte samfunn og mobilitet.

I 27 år har vi skapt verdier fra forskning og næringsliv. Selskapene som er etablert, omsetter i dag for mer enn 6 mrd. Vi har et kompetent team på 13 personer som jobber på tvers av våre fire forretningsområder; teknologioverføring, selskapsutvikling, eierskap og klynger og nettverk.