Kjeller Innovasjon

Styret

Brødtekst

Styret

No caption

Nils Morten Huseby

Institutt for energiteknikk

Styreleder

No caption

Mette Rønning

SIVA

Styremedlem

No caption

Ståle Løvbukten

OwnersRoom

Styremedlem

Bilde av styremedlem Siri Røsberg

Siri Røsberg

Innovasjon Norge

Styremedlem

No caption

Pål Midtlien Danielsen

Jernbanedirektoratet (Norwegian Rail Directorate)

Styremedlem

No caption

Marit Johanne Paulsen

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Styremedlem

Partnere

  Eiere

  • Equinor
  • FFI, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Ife, Institutt for energiteknikk
  • Justervesenet
  • Lillestrøm kommune
  • NGI, Norges Geotekniske Institutt
  • Nilu, Norsk institutt for luftforskning
  • NORSAR
  • OsloMet
  • Schlumberger
  • Siva, Selskapet for industrivekst
  • Unik, Universitet i Oslo
  • Viken fylkeskommune
  • Vysus Group